İnce Film Optik Filtre Tasarım ve Optimizasyonu (IFOFO)

Yürütücüler: Zeynep Arslantürk, Osman Saygıner
Araştırma Desteği: TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2019/1
Sanayi Desteği: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Araştırma Bütçesi: 3000
Durum: Devam ediyor

Özetçe

İnce filmler, kalınlıkları nanometre-mikrometre boyutları arasında değişen malzeme tabakalarının oluşturduğu yapılardır. İnce film kaplamalar ile malzemelerin mekanik ve kimyasal dayanım özellikleri değiştirilebileceği gibi, optik ve fotonik alanlarında da ışığın etkileşimlerini değiştirmede de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
İnce film optik filtreler, ince film tabakalarının belirli bir amaç için bir mantık çerçevesinde ve çeşitli birleşimlerle artarda dizilmesiyle oluşturulan yapılardır. İnce filmlerin katmanların dizilimleri, optik filtreden beklenen özelliklere göre değişmektedir. Optik filtrelerden beklenen temel özellikler gelen ışığın geçirme aralığı ve filtreleme miktarıdır. Farklı özellikler göstermesi beklenen optik filtrelerin üretimi, farklı malzemeler ile bu malzemelerin farklı birleşimlerinin farklı kalınlıklarda kaplanması ile yapılmaktadır. İnce film optik filtre tasarımı esnasında yapılacak hesaplamalar ile üretim sonucu elde edilecek numunenin özellikleri öngörülebilir.

Bu çalışmanın hedefini, ince film yapılarının Transfer Matris Yöntemi ile benzetiminin gerçekleştirilmesi ve daha sonra benzetim modelinin meta-sezgisel opimizasyon algoritmaları ile çalıştırılması oluşturmaktadır. Böylelikle üstün ve özgün ürün tasarımları için bir çatı yöntem geliştirilmiş olacaktır.

Benzetim modelinin doğruluğu ve gerçekleştirilecek tasarımlar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılacak olan üretim örneklerinin ölçümleri ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Gelişmeler