IFOFO Projesi araştırma sonuçları Şişecam Cam Kongre’sinde sunulacak

 IFOFO projesindeki sonuç ve ilerlemeler “Automated Design Framework for Thin Film Optical Coatings Using Material and Geometry Optimization” başlığı ile 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek,  Şişecam Uluslararası Cam Konferansı ve 34. Şişecam Cam Kongresi‘nde  sözlü olarak sunulacaktır. Bu araştırma Zeynep Arslantürk’ün; Osman Saygıner’in akademik danışmanlığında ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sanayi ortaklığıyla yürütülmekte … [Read more…]

İnce Film Optik Filtreler İçin Otomatize Tasarım Sistemi [Fotonik ’19 – ÖZET&POSTER]

Zeynep Arslantürk*,1,2, Alperen Sezgin3, Osman Saygıner4,5  1Endüstri Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, zynparslanturk@gmail.com 2Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Bilgi Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü 3Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi, asezgin@sisecam.com 4Trento Üniversitesi – İnşaat, Çevre ve Makine Mühendisliği Departmanı, osman.sayginer@unitn.it 5İtalya Ulusal Araştırma Kurumu (CNR) – Trento Fotonik ve Nanoteknoloji Enstitüsü (IFN – CSMFO), Bruno Kessler Vakfı … [Read more…]

IFOFO Projesi’nin detayları Fotonik ’19 çalıştayında sunulacak

IFOFO projesinin genel detayları “İNCE FİLM OPTİK FİLTRELER İÇİN OTOMATİZE TASARIM SİSTEMİ” başlığı ile, 6 Eylül 2019 tarihinde Koç Üniversitesi’nde düzenlenecek olan,  21. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı (Fotonik ’19)‘nda poster olarak sunulacaktır. Bu araştırma Zeynep Arslantürk’ün; Osman Saygıner’in akademik danışmanlığında ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sanayi ortaklığıyla yürütülmekte olup, TÜBİTAK 2209-B … [Read more…]

IFOFO Projesi’ndeki gelişmeler NanoTR-15’te sunulacak

 IFOFO projesindeki gelişmeler “An Automated Design Framework for UV-AR Optical Filters”  başlığı ile, 03-11-2019 – 06-11-2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek,  NanoTR-15 – 15th Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı‘nda Nano-optics, Nanophotonics and Nanoplasmonics oturumunda sözlü olarak sunulacaktır. Bu araştırma Zeynep Arslantürk’ün; Osman Saygıner’in akademik danışmanlığında ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sanayi ortaklığıyla yürütülmekte olup, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye … [Read more…]

IFOFO Projesi’ne TÜBİTAK desteği

Zeynep Arslantürk’ün, Osman Saygıner danışmanlığında ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sanayi ortaklığıyla yürüttüğü İnce Film Optik Filtre Tasarım ve Optimizasyonu (IFOFO) adlı çalışma, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2019/1) tarafından destek almaya hak kazanmıştır.