IFOFO Projesi araştırma sonuçları Şişecam Cam Kongre’sinde sunulacak

 IFOFO projesindeki sonuç ve ilerlemeler “Automated Design Framework for Thin Film Optical Coatings Using Material and Geometry Optimization” başlığı ile 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek,  Şişecam Uluslararası Cam Konferansı ve 34. Şişecam Cam Kongresi‘nde  sözlü olarak sunulacaktır.

Bu araştırma Zeynep Arslantürk’ün; Osman Saygıner’in akademik danışmanlığında ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sanayi ortaklığıyla yürütülmekte olup, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2019/1) kapsamında desteklenmektedir.