Abstract & Poster presented in Fotonik ’19 Workshop (in Turkish)

İnce Film Optik Filtreler İçin Otomatize Tasarım Sistemi

 Zeynep Arslantürk*,1,2, Alperen Sezgin3, Osman Saygıner4,5

1Endüstri Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, zynparslanturk@gmail.com

2Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Bilgi Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü

3Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi, asezgin@sisecam.com

4Trento Üniversitesi – İnşaat, Çevre ve Makine Mühendisliği Departmanı, osman.sayginer@unitn.it

5İtalya Ulusal Araştırma Kurumu (CNR) – Trento Fotonik ve Nanoteknoloji Enstitüsü (IFN – CSMFO), Bruno Kessler Vakfı – Fotonik Birimi, osman.sayginer@unitn.it

Özet

İnce filmler, kalınlıkları nanometre-mikrometre boyutları arasında değişen malzeme tabakalarının oluşturduğu yapılardır. Mikroelektronik, devre elemanları üretimi, güneş pilleri, optik sensörler ve koruyucu kaplamalar gibi ışığın kontrolünü gerektiren ve ışığın optik özelliklerinden yararlanılan, optoelektronik ile ilgili hemen her alanda kullanılmaktadırlar [1,2]. İnce filmlerin optik özelliklerinden yararlanılarak, farklı malzemelerin dizilimi ile malzemelere doğada var olmayan davranışlar kazandırılabilir. Bu özelliklerden yararlanılarak tasarlanan ince film filtreler, optik ve fotonik uygulamalarının geliştirilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ince film yapılarının Transfer Matris Yöntemi [3] ile benzetiminin gerçekleştirilmesi ve daha sonra benzetim modelinin Meta-Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları [4] ile çalıştırılması ile tasarım isterilerini karşılamayı hedefleyen otomatize bir sistemin oluşturulması amaçlanmıştır. Böylelikle üstün ve özgün ürün tasarımları için bir çatı yöntem geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu çalışma Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sanayi ortaklığıyla yürütülmekte olup, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2019/1) kapsamında desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnce Filmler, Transfer Matris Yöntemi, Tasarım Mühendisliği

Kaynakça

  1. Macleod, A. Thin-Film Optical Filters, 4th edition, by H. Angus Macleod; 2012; Vol. 53; ISBN 9781420073027.
  2. Sayginer, O.; Chiasera, A.; Zur, L.; Varas, S.; Tran, L.T.N.; Armellini, C.; Ferrari, M.; Bursi, O.S. Fabrication, Modelling and Assessment of Hybrid 1-D Elastic Fabry Perot Microcavity for Mechanical Sensing Applications. Ceram. Int. 2019.
  3. Topasna, D.M.; Topasna, G.A. Numerical modeling of thin film optical filters. Educ. Train. Opt. Photonics 2009, EP5.
  4. Sayginer O., Kiziltas G., “Integrated topology optimization of volumetric antenna substrates and conductor surfaces for broadband microstrip patch antennas“, IEEE AP-S Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, 2017, San Diego, California, USA.

Poster Sunumu